Малюнки та ескізи учнів майстерні Києво-Печерської лаври XVIII ст.

Добірка візій є свідченням про художні та культурні зв’язки між українським та західноєвропейським мистецтвом.

Міста західної України на початку ХХ ст.

Колекція зображень зі старих поштових листівок.

Жителі Закарпаття на початку ХХ ст.

Добірка зображень жителів Закарпаття зі старих поштівок та фотографій.

Галицькі гуцули у 1930-х роках

Автор – німецький фотограф Ганс Гілденбранд, який в період між світовими війнами працював для National Geographic, зокрема, у 1930 та 1935 рр. в його об’єктив потрапили й українці-гуцули.

Антигітлерівські плакати часів Другої світової війни

Добірка раритетних радянських плакатів з карикатурами на А. Гітлера.

11.08.17

Археологічна практика в м. Олевську на городищі давньоруського часу Бабина гора

    Протягом липня–серпня 2017 року студенти історичного факультету проходять археологічну практику у складі Житомирської археологічної експедиції ІА НАН України в м. Олевську на городищі давньоруського часу Бабина гора. Продовжені дослідження цікавого об’єкту — колодязя.
Протягом липня було розконсервовано розкоп 2015 року та продовжено звільнення жерла колодязя від грунту та каменів. Були закреслені профілі та плани. Знахідки фрагментів кераміки дозволили датувати час знищення колодязя — ХІІІ ст., та припустити вірогідний час появи колодязя. В подальшому місцева влада планує відновлення колодязя та перетворення його на туристичний об’єкт.
Дослідження за активної участі студентів-істориків будуть продовжені й протягом серпня 2017 року. 

18.07.17

Навчально-виробнича практика у Музеї космонавтики імені С. П. Корольова

Традиційною для студентів першого курсу історичного факультету стала навчально-виробнича практика у Музеї космонавтики імені С. П. Корольова. Усім відомо, що цей музей є одним із провідних не лише у нашому житомирському краї, але й в Україні. Його фондосховища зберігають чимало раритетним свідчень про розвиток космонавтики в колишньому СРСР та в сучасній Україні. Упродовж проходження практики студенти знайомилися з принципами ведення екскурсійної роботи. методикою експозиційно-виставкової роботи, набували навиків практичної роботи в музеї. Особливий інтерес у студентів викликали реальні музейні предмети з історії космонавтики, зокрема документи, фотографії про життя та діяльність С.П. Корольова, Ю. Кондратюка (О. Шаргея), М.К. Янгеля, Ю. О. Гагаріна, Л. Каденюка. Не оминули увагою наші студенти нумізматичних, фалеристичних матеріалів, раритетних друкованих книжкових видань. Кафедра спеціальних історичних дисциплін та правознавства планує і надалі продовжувати співпрацю із музеями міста та області. 


17.07.17

МУЗЕЙНА ПРАКТИКА

Музейна практика, яка триває один тижденьпроходить в музеях Житомира.Більшість студентів впевнена, що музей організація досить анахронічна, і головне завдання музейної практики показати, як цядумка далека від істини. Складається вона, всупереч їх очікувань, не з здування пилу з експонатів, а з активної, творчої роботи. Протягом тижня практики студенти відчуваютьсебе музейними співробітниками, оволодівають низькою навичок і вмінь потрібних для роботи в музейних установах. Знайомляться з сутністю і змістом діяльності музею, вчаться класифікувати музейні предмети та виокремлювати їх типи,  визначати інформативність культурної спадщини. Знайомляться з основами фондової роботи. Набувають вміння та навички оформляти картки наукового опису музейного предмету. Вчаться визначати характер експозиції й зміст наукової концепції, знайомляться з принципами побудови конкретних експозицій, методами та структурою їх побудови.
Огляд експозицій Житомирського обласного літературного музею не тільки приніс студентам естетичне задоволення, а й поглибив знання про літературу і мистецтво. Першокурсники вперше побачили оригінали рукописівБориса ТенатанотиМ. Скорульського, а також наочно відкрили для себе творчий світ Івана Шевченко. Окремий візит зробили студенти-історики на виставкуМЧС України в Житомирський області. Запамʼяталися відвідини музею космонавтики ім. С.П.Корольова, в експозиції «Космос»  можна ходити цілий день й де навіть ті, хто там уже побував, відкривають для себе щоразу нові сторінки історії космосу.


04.07.17

АРХІВНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ-ІСТОРИКІВ

3 липня 2017 року, на базі Державного архіву Житомирської області (ДАЖО), розпочалася архівна практика студентів І курсу історичного факультету денної форми навчання Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Практика допомагає студентам насамперед сформувати необхідні навички роботи з архівними документами різних видів: тематичних, генеалогічних, а також періодичними виданнями дорадянського та радянського періодів.
Важливо також зазначити про унікальну можливість майбутніх істориків ознайомитись з найбільш цікавими та важливими фондами архіву для подальшої науково-дослідної роботи за вподобанням самих студентів, можливістю їх участі у наукових конференціях, що проводяться на історичному факультеті ЖДУ, а також в інших ВНЗ України. Особливо слід звернути увагу, що написання студентами наукових робіт із залученням архівних документів надає їм шанси отримати перемогу у всеукраїнських конкурсах (наприклад, Завтра.ua) з відповідними винагородами переможців.
З унікальними документами XVII ст. студентів ознайомив провідний архівіст ДАЖО Р. Ю. Кондратюк.
У ДАЖО зберігається велика кількість документів у 5 фондах, пов’язаних з історією нашого університету, починаючи ще з часу існування 1-ї та 2-ї чоловічої гімназії у ХІХ – на початку ХХ ст. Студенти з інтересом працюють і в цьому напрямі досліджень.
Не можна обійти увагою й найбільш популярний сьогодні напрям досліджень в ДАЖО – вивчення власного родоводу. Під час проведення практики студенти набувають навичок роботи із сповідальними та кліровими відомостями, метричними книгами, ревізькими казками, родословними книгами дворян, також за допомогою викладачів та архівних працівників розпочинають досліджувати своє генеалогічне древо. Окремі студенти виявляють великий інтерес до вивчення особових справ своїх репресованих прадідів та інших родичів, які внесені до книги «Реабілітовані історією. Житомирська область».
 Також в останні роки викладачі активно залучають студентів до вивчення електронних документів, що зберігаються у ДАЖО, а також представлені на документальних он-лайн виставках Центрального державного історичного архіву Україні в м. Києві (ЦДІАК), Центрального державного архіву громадських об’єднань України (ЦДАГО), в електронному архіві українського визвольного руху (avr.org.ua) та ін.


20.06.17

АРХІВНА ПРАКТИКА – 2017

З 19 до 23 червня 2017 року студенти І курсу історичного факультету заочної форми навчання Житомирського державного університету імені Івана Франка проходять архівну практику на базі Державного архіву Житомирської області.
Студенти мають можливість ознайомитись з історією архіву, довідковим апаратом, відвідати тематичні виставки документів; проаналізувати окремі документи з історії Волині–Житомирщини ХІХ–ХХ ст. (періодів столипінської аграрної реформи, непу, Другої світової війни, післявоєнних років та ін.); з історії Житомирського державного університету імені Івана Франка; виконати завдання по аналізу періодичних видань дорадянського та радянського періодів («Волынь», «Жизнь Волыни»,  «Радянська Волинь» та ін.).
Особливий інтерес у студентів викликало вивчення архівних джерел при дослідженні родоводу та дослідження власного генеалогічного древа, а також особових справ своїх репресованих родичів.
Ще одним напрямом роботи є аналіз електронних документів різних архівів України. При виконанні завдань студенти користуються методичними рекомендаціями, розробленими викладачами кафедри всесвітньоїх історії; отримують необхідні консультації.08.06.17

Виставка за мотивами трипільської культури

Викладачі кафедр спеціальних історичних дисциплін та правознавства та історії української літератури і студенти 1 курсу історичного факультету взяли участь в організації виставки присвяченої космологічним символам трипільських орнаментів в наукових дослідженнях О. Кандиби-Ольжича, яка відкрилась 6 червня 2017 року в експозиції Житомирського музею космонавтики.  Виставка була презентована громадським об`єднанням «Архео» (голова Надія Трускавецька) та майстринею народної творчості Л. Смоляковою (м. Київ).  Були представлені сучасні стилізовані зразки кераміки, і, що виявилось несподіваним, одягу та їжі трипільців. На відкритті виставки виступили старший викладач кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства О.Ю. Зосімович та старший викладач кафедри української літератури В.В. Білобровець. В ході подальшої екскурсії була проведена профорієнтаційна бесіда серед учнів Житомирського обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей, які стали першими відвідувачами виставки.

18.05.17

Історичний факультет взяв участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі»


18 травня 2017 року викладачі кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства Рудницька О. П., Магась-Демидас Ю. І., Зосімович О. Ю. взяли участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі». Активно долучилися до  роботи конференції студенти історичного факультету: Сагайдак Д., Степанчук О., Дерещук Б., Самборська Ю., Главацький Р., Ткачук О., Самусь І., Сита В., Соломянчук Д., Майоров П., Пухальський А., Сінельникова О.
Доповіді учасників були присвячені актуальним проблемам реформування українського законодавства, питанням його гармонізації із законодавством Європейського Союзу. Плідну дискусію викликала доповідь «Соціальні мережі формату «Made in Ukraine» в контексті заборони використання в Україні російських соціальних мереж.

Результати конференції будуть опубліковані у збірнику «Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі».
17.05.17

Результати конкурсу «Кращий знавець Конституції України»

16 травня 2017 року на історичному факультеті відбулося нагородження переможців конкурсу «Кращий знавець Конституції України», який вже традиційно проводить кафедра спеціальних історичних дисциплін та правознавства спільно з Центром дослідження прав людини.
У конкурсі взяли активну участь 46 студентів історичного факультету та Навчально-наукового інституту філології та журналістики. Переможцями стали:
І місце
·              Ткачук Дмитро – студент 43 групи історичного факультету
·              Ожегова Олена – студентка 43 групи історичного факультету
ІІ місце
·              Якименко Катерина – студентка 43 групи історичного факультету
·              Кваша Крістіна – студентка 43 групи історичного факультету
ІІІ місце
·              Кулінський Дмитрій – студент 43 групи історичного факультету
·              Дученко Юлія – студентка 21 групи Навчально-наукового інституту філології та журналістики

Усі переможці були нагороджені грамотами. Бажаємо усім конкурсантам подальших успіхів у навчанні!15.05.17

Викладачі історичного факультету були суддями на обласному етапі змагань зі спортивного туризму


У суботу, 13 травня кандидати історичних наук, викладачі кафедри історії України Ковальчук І. В. і Максимов О. В., та старший викладач кафедри всесвітньої історії Хададова М. В. виступили суддями на обласному етапі змагань учнів шкіл зі спортивного туризму, який проходив у приміській лісопарковій зоні с. Зарічани. Вони оцінювали знання учасників команд із історії України, історично-архітектурного краєзнавства, етнографії і фольклору та практичні вміння і підготовку до проведення археологічних розкопок. У змаганнях були представлені 13 команд учнів 6–11 загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв. Викладачі також додатково розповідали учасникам змагань про навчання, організацію дозвілля, спортивне життя та художню самодіяльність у Житомирському державному університеті імені Івана Франка, що викликало учнівську цікавість. Організатори, судді та учасники залишилися задоволеними і з приємними емоціями відбули по домівках.12.05.17

Викладачі кафедри історії України взяли участь у проведенні краєзнавчої конференції

11 травня викладачі кафедри історії України Н. В. Рудницька, Т. Л. Рафальська, А. О. Сичевський взяли участь у проведенні науково-практичної учнівсько-студентської конференції-дискусії «Актуальні проблеми краєзнавчих досліджень», яку було організовано на базі Тетерівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Викладачі кафедри виступили з привітанням учасників конференції та поінформували учнів, майбутніх абітурієнтів про особливості вступної кампанії та переваги вступу на навчання до історичного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Отримавши презентаційну поліграфію факультету, учні ознайомилися також з історією факультету та мали змогу детально дізнатися про специфіку його навчального, виховного та наукового життя.

На конференції були присутні також вчителі та учні Корчацької ЗОШ І-ІІ ст. і Денишівської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. В. Г. Бондарчука.

Учасники конференції відзначили високий рівень фахової підготовки та наукових пошуків студентів історичного факультету. Так, І. Бордюг виступив з доповіддю «Трипільська культура на Житомирщині», О. Вовк розповів про внесок родини баронів де Шодуар у розвиток Житомирського краю, а І. Макарчук представив свої напрацювання з проблеми діяльності отаманів Соколовських на Житомирщині у 1919–1920 рр. Виступи учасників викликали жваве обговорення та дискусії щодо нелегких сторінок минулого Житомирщини і України.

Студенти та випускники історичного факультету ЖДУ ім. І. Франка вже позитивно зарекомендували себе й на посадах вчителів Тетерівської ЗОШ, зокрема студент V курсу А. Чевпотенко є керівником шкільного гуртка «Історико-стендове технічне моделювання», учасники якого постійно виборюють першість на обласних і всеукраїнських конкурсах.

Конференція пройшла під патронатом директора Тетерівської школи О. М.Самолюк, яка подякувала викладачам історичного факультету за участь у заході та відзначила необхідність й актуальність проведення таких інтеграційних зустрічей в подальшому.


Поділіться покликанням на наш сайт у своїх соціальних мережах:
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More