08.10.14

Вітаємо С. В. Рудницького з успішним захистом докторської дисертації

2 жовтня 2014 р. в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова на засіданні спецради Д 26.053.12 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук доцента кафедри філософії Сергія Владиславовича Рудницького «СУСПІЛЬНІ ІНТЕРЕСИ ПОЛЬСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ У ПОЛІТИКО-КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ» (спеціальність 23.00.03 – політична культура та ідеологія).

Науковий консультант – доктор політичних наук, професор, заступник директора Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України Горбатенко Володимир Павлович. Офіційні опоненти – доктор політичних наук, професор кафедри суспільно-політичних наук Вінницького національного технічного університету Денисюк Світлана Георгіївна; доктор політичних наук, старший науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Калакура Олег Ярославович та доктор політичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу політичних стратегій Національного інституту стратегічних досліджень Розумний Максим Миколайович.
ВІТАЄМО СЕРГІЯ ВЛАДИСЛАВОВИЧА З УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ ТА БАЖАЄМО ПОДАЛЬШИХ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ, МІЦНОГО ЗДОРОВ’Я ТА ТВОРЧИХ УСПІХІВ!

Поділіться покликанням на наш сайт у своїх соціальних мережах:
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More