27.03.15

ХХIV міжнародна конференція «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні»

19-20 березня завідувач кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства професор І. І. Ярмошик та його аспіранти О. Ковтуненко, О. Біла, Ю. Конарівська взяли участь у ХХIV міжнародній конференції «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні», яку проводили Центр пам’яткознавства Національної Академії Наук України, історико-культурна асоціація «Україна-Туреччина», Українське товариство охорони пам’яток історії та культури. Професор І. Ярмошик виступив із повідомленням «Правове становище українського козацтва на зламі ХVI–ХVІІ ст. у світлі сеймових рішень Речі Посполитої», О. Біла з темою «Постаті українських гетьманів на сторінках волинської періодики ХІХ – поч. ХХ ст.», О. Ковтуненко – «Люблінська унія 1569 р. в дзеркалі російської історіографії ХІХ ст.», Ю. Конарівська – «Постать Міхала Чайковського в українській та польській історіографіях».
Названа конференція проводиться щорічно. У ній беруть участь науковці (історики, філологи, археологи, музейні працівники) з усіх регіонів України, Польщі, Білорусії, Росії та інших країн.
За матеріалами конференції видається науковий збірник «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні».
З публікаціями І. Ярмошика та його аспірантів у попередніх випусках цього збірника можна ознайомитися на сторінках електронної бібліотеки ЖДУ імені І. Франка (http://eprints.zu.edu.ua/).
Поділіться покликанням на наш сайт у своїх соціальних мережах:
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More