24.09.15

VІIІ Волинська Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

20 листопада 2015 року проводять
VІIІ Волинську Всеукраїнску історико-краєзнавчу конференцію
Планується робота за наступними секціями:
-            Історія України;
-            Всесвітня історія;
-            Історичне краєзнавство;
-            Джерелознавство, історіографія, спеціальні історичні дисципліни;

Умови участі в роботі конференції:
1) Заявка учасника на участь у конференції (зразок додається).
2) Тези доповіді до 3 сторінок в електронному варіанті з науково-довідковим апаратом.
Вимоги до тексту повідомлення: текст повинен бути набраним у редакторі Microsoft Word. doc., шрифт Times New Roman, кегель 14 для тексту статті, 12 для списку джерел та літератури. Формат А 4, інтервал – 1,5, всі поля – 2 см, посилання у тексті в квадратних дужках (перша цифра – номер посилання, через кому друга цифра – сторінка (приклад [3, с.15]). Список використаних джерел та літератури - в кінці тексту у наступному порядку: неопубліковані джерела (приклад: ЦДАВО України. – Ф. 2. – Оп. 6. – Спр. 815. – 102 арк.), опубліковані джерела та література в алфавітному порядку згідно з вимогами ВАК. За якість поданого матеріалу відповідальність несуть автори. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти публікації, які не відповідають зазначеним вимогам.
3) Відсканована електронна копія чека про переказ організаційного внеску (очна участь – 100 грн., заочна – 150 гр.) пересилається разом із заявкою.
Оплата здійснюється через відділення чи термінал «Приватбанку» за наступними реквізитами: 4731217104138340 (Стародубець Г.М.). Організаційний внесок включає організаційні витрати на проведення конференції, видання програми і матеріалів конференції.
Заявки та матеріали надсилати на електронну адресу volyn2015@ukr.net до 30 жовтня 2015 р.

Координатор конференції: доц. Гуцало Людмила Вікторівна  – 067-256-34-39

Адреса оргкомітету:
Історичний факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка, вул. В. Бердичівська, 40, м. Житомир, 10008.
Тел.: (0412) 34-04-38.

Запрошуємо до участі в конференції всіх зацікавлених осіб


Оргкомітет
Зразок оформлення заявки
ЗАЯВКА
Прошу включити в програму та у збірник матеріалів конференції доповідь Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
 __________________________________________________
Науковий ступінь і вчене звання
__________________________________________________
Місце роботи __________________________________________________ Поштова адреса, телефон (обов’язково)
 __________________________________________________
Електронна адреса (обов’язково)
___________________________________________________
Секція:
 ____________________________________________________
Тема наукової доповіді:
 ____________________________________________________

Форма участі (очно/заочно)

Поділіться покликанням на наш сайт у своїх соціальних мережах:
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More