29.02.16

Історичний факультет поповнився кандидатом історичних наук

26 лютого 2016 р. асистент кафедри історії України МАКСИМОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Тема дисертації: «Житомирський окружний суд у систе­мі реалізації судової реформи 1864 року в Правобережній Україні» (07.00.01 – історія України). Спецрада К 71.053.01 у Кам'янець-Подільському національному університеті іме­ні Івана Огієнка МОН України, історичний факультет.
Науковий керівник Кордон М.В., кандидат історичних наук, доцент.
Опоненти: Філінюк А. Г., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка); Кругляк М. Е., кандидат історичних наук, доцент кафедри гумані­тарних і соціальних наук (Житомирський державний техноло­гічний університет).
Колектив кафедри історії України щиро вітає колегу, та бажає подальших успіхів.Поділіться покликанням на наш сайт у своїх соціальних мережах:
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More