09.03.16

Колектив історичного факультету поповнився доктором історичних наук

4 березня 2016 року доцент кафедри іс­торії України Стельникович Сергій Володимирович, успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. Тема дисертації:  «Нацистський окупаційний режим на території Житомирсько-вінницького регіону і місцеве населення: пара­лелі існування й боротьби (1941–1944 pp.)» (07.00.01 - іс­торія України). Спецрада Д 26.053.02 у Національному педа­гогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України
Опонен­ти: Гальчак С. Д., доктор істор. наук, доцент, професор кафе­дри журналістики, реклами та зв'язків з громадськістю (Він­ницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського); Салата О. О., доктор істор. наук, доцент, професор кафедри всесвітньої історії (Київський університет імені Бориса Грінченка); Сергійчук В. І., доктор істор. наук, професор, професор кафедри давньої та нової історії України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

Колектив кафедри історії України щиро вітає колегу, та бажає подальших здобутків у дослідницькій, викладацькій та практичній діяльності.

Поділіться покликанням на наш сайт у своїх соціальних мережах:
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More