22.06.16

АРХІВНА ПРАКТИКА


З 21 червня до 4 липня 2016 року, на базі Державного архіву Житомирської області, проводиться архівна практика студентів І курсу історичного факультету денної форми навчання Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Студенти мають можливість ознайомитись з історією архіву, довідковим апаратом, з цінними та унікальними документами XVII – ХІХ століть, відвідати тематичні виставки документів; залучаються до роботи в окремих відділах архіву.
Основним місцем проходження архівної практики є читальний зал, у якому передбачено такі напрями роботи студентів:
Ø     аналіз окремих документів з історії Волині – Житомирщини ХІХ – ХХ ст.;
Ø     вивчення документів з історії Житомирського державного університету імені Івана Франка;
Ø     робота із завданнями по періодичних виданнях дорадянського та радянського періодів («Волынь», «Жизнь Волыни»,  «Радянська Волинь» та ін.);
Ø     вивчення архівних джерел при дослідженні родоводу (сповідальних та клірових відомостей, метричних книг, ревізьких казок, родословних книг дворян тощо).
Окремим напрямом роботи є також аналіз окремих цікавих архівних документів, що представлені на документальних он-лайн виставках Державного архіву Житомирської області, Центрального державного історичного архіву Україні в м. Києві, Центрального державного архіву громадських об’єднань України та інших архівів України.
Особливий інтерес у студентів викликає вивчення архівних джерел при дослідженні родоводу та дослідження власного генеалогічного древа, а також особових справ своїх репресованих родичів.
Часто студенти після закінчення практики виявляють інтерес до документів архіву, продовжують самостійно працювати з ними, консультуючись з викладачами та архівними працівниками. Ще одним втіленням творчих задумів студентів після проходження архівної практики є їх участь у роботі різних студентських наукових конференцій, що проводяться у Житомирському державному університеті імені Івана Франка, вищих навчальних закладах України та зарубіжжя.

Поділіться покликанням на наш сайт у своїх соціальних мережах:
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More