04.07.17

АРХІВНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ-ІСТОРИКІВ

3 липня 2017 року, на базі Державного архіву Житомирської області (ДАЖО), розпочалася архівна практика студентів І курсу історичного факультету денної форми навчання Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Практика допомагає студентам насамперед сформувати необхідні навички роботи з архівними документами різних видів: тематичних, генеалогічних, а також періодичними виданнями дорадянського та радянського періодів.
Важливо також зазначити про унікальну можливість майбутніх істориків ознайомитись з найбільш цікавими та важливими фондами архіву для подальшої науково-дослідної роботи за вподобанням самих студентів, можливістю їх участі у наукових конференціях, що проводяться на історичному факультеті ЖДУ, а також в інших ВНЗ України. Особливо слід звернути увагу, що написання студентами наукових робіт із залученням архівних документів надає їм шанси отримати перемогу у всеукраїнських конкурсах (наприклад, Завтра.ua) з відповідними винагородами переможців.
З унікальними документами XVII ст. студентів ознайомив провідний архівіст ДАЖО Р. Ю. Кондратюк.
У ДАЖО зберігається велика кількість документів у 5 фондах, пов’язаних з історією нашого університету, починаючи ще з часу існування 1-ї та 2-ї чоловічої гімназії у ХІХ – на початку ХХ ст. Студенти з інтересом працюють і в цьому напрямі досліджень.
Не можна обійти увагою й найбільш популярний сьогодні напрям досліджень в ДАЖО – вивчення власного родоводу. Під час проведення практики студенти набувають навичок роботи із сповідальними та кліровими відомостями, метричними книгами, ревізькими казками, родословними книгами дворян, також за допомогою викладачів та архівних працівників розпочинають досліджувати своє генеалогічне древо. Окремі студенти виявляють великий інтерес до вивчення особових справ своїх репресованих прадідів та інших родичів, які внесені до книги «Реабілітовані історією. Житомирська область».
 Також в останні роки викладачі активно залучають студентів до вивчення електронних документів, що зберігаються у ДАЖО, а також представлені на документальних он-лайн виставках Центрального державного історичного архіву Україні в м. Києві (ЦДІАК), Центрального державного архіву громадських об’єднань України (ЦДАГО), в електронному архіві українського визвольного руху (avr.org.ua) та ін.


Поділіться покликанням на наш сайт у своїх соціальних мережах:
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More